ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Nové projekty pro mládežnické kluby

Nové projekty pro mládežnické kluby

Komise mládeže představuje hokejbalovým klubů dvojici nových projektů, které cílí na podporu celků mládeže v podobě materiálně těchnického vybavení. Oba projekty zahrnují vybavení a pomůcky vhodné k realizaci tréninkových jednotek mládeže.

MŮJ KLUB 2020

MŮJ KLUB 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dotační Výzvu MŮJ KLUB 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.

Investiční dotace pro TJ a SK

Investiční dotace pro TJ a SK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Výzvu V5 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Výzva je výhradně určena pro TJ a SK.

Partneři českého hokejbalu