ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Mezinárodní přestupy

Mezinárodní přestupy se řídí mezinárodním přestupním řádem ISBHF a přestupnímí řády národních asociací, kterých se přestup dotýká.

Hráč může podat žádost o mezinárdoní přestup (international transfer) nebo mezinárodní hostování (international limited transfer). Žádosti je možné podávat na matriční úsek v Praze v přestupním období, které stanovuje přestupní řád ČMSHb, tj. od 1. 7. do 15. 3.

MEZINÁRODNÍ PŘESTUP (INTERNATIONAL TRANSFER)

Trvalý převod hráče mezi dvěma federacemi. Pro provedení je vždy třeba předložit vyplněný mezinárodní přestupní lístek (international transfer form).

Poplatek ČMSHb za schválení mezinárodního přestupu z ČR do ciziny: 500 Kč

Poplatek ISBHF za schválení: 100 EUR

MEZINÁRODNÍ HOSTOVÁNÍ (INTERNATIONAL LIMITED TRANSFER)

Dočasný převod (hostování) hráče mezi dvěma federacemi. Období po které hráč v zahraniční hostuje je uvedeno na mezinárnodním přestupním lístku. Pro provedení je vždy třeba předložit vyplněný mezinárodní přestupní lístek (international transfer form).

Poplatek ČMSHb za schválení mezinárodního hostování z ČR do ciziny: 500 Kč

Poplatek ISBHF za schválení: 100 EUR

Postup při vyřízení mezinárodního přestupu (hostování)

  • hráč si stáhne příslušný formulář žádosti (pdf, xls), vyplní jej a podepíše
  • vyplněný formulář zašle novému oddílu (Reciving club), kam hráč směřuje na přestup či hostování, k potvrzení a podepsání
  • potvrzený formulář zašle mateřskému klubu (Giving club), k vyjádření a potvrzení
  • zašle vyplněný formulář národní federaci mateřského oddílu k potvrzení
  • v případě přestup či hostování z ČR je třeba předložit doklad o úhradě poplatku 500 CZK na účet ČMSHb
  • uhradí poplatek 100 EUR (popř. v Kč) na účet ISBHF (viz. infofmace k platbám)
  • kompletně vyplněný formulář, včetně dokladu o úhradě poplatku, se zasílá na ISBHF - secretary@isbhf.com

Veškerá komunikace a zasílání žádostí s potvrzeními o platbě může probíhat elektronicky (faxem či emailem v příloze ve formátu pdf) při dodržení podmínek, že jsou všechny nejen vyplněné údaje viditělné a čitelné z důvodu vyhnutí se zbytečnému zamítnutí žádosti. 

Postup v případě, že hráč směřuje do ČR

Hráč postupuje a řídí se výše uvedenými body. Po schválení mezinárodního přestupu či hostování od ISBHF, musí být hráč řádně zaregistrován v ČMSHb. Je třeba vyplnit přihlášku k registraci a uhradit příslušné registrační poplatky na účet ČMSHb.

 

Informace k platbám 

Matriční poplatky ČMSHb se hradí na účet ČMSHb: 1724200504/0600, vs: 100

Poplatky ISBHF se platí na účet ISBHF vedený v EUR. Pro subjekty platící českými korunami je určen účet ISBHF vedený v Kč. Přesnou částku v českých korunách vám sdělí sekretariát ČMSHb.

účet ISBHF (EUR)  
Majitel účtu Mezinárodní hokejbalová federace (ISBHF)
Adresa majitele účtu Zátopkova 100/2, PO Box 40, Praha 6, 160 17
Banka Moneta Money Bank, a. s., Vítězné náměstí 2, Praha 6, 160 00
Číslo účtu 216683015/0600
IBAN CZ25 0600 0000 0002 1668 3015
SWIFT AGBACZPP
   
účet ISBHF (CZK)  
Majitel účtu  Mezinárodní hokejbalová federace (ISBHF)
Adresa majitele účtu  Zátopkova 100/2, PO Box 40, Praha 6, 160 17
Banka  Moneta Money Bank, a. s., Vítězné náměstí 2, Praha 6, 160 00
Číslo účtu 216683058/0600
IBAN CZ28 0600 0000 0002 1668 3058
SWIFT AGBACZPP

 

Brankářská hokejbalová škola

Připojte se k hokejbalu

Najdete nás pravidelně i na sociálních sítích čtečkách RSS i na YouTube.comPartneři českého hokejbalu