ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Investiční dotace pro TJ a SK

Datum: 01. 10. 2019
Autor: Tomáš Březina
Sdílej přes:
Logo MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Výzvu V5 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Výzva je výhradně určena pro TJ a SK.

Oprávnění žadatelé jsou pouze sportovní kluby a tělovýchovné nebo tělocvičné jednoty, které mají právní formu spolku (pobočného spolku) splňující podmínky stanovené občanským zákoníkem a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost, a to po dobu minimálně dvou let.

Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronického dotačního systému – online formuláře (RISPF). Adresa online formuláře pro podání žádosti: https://isprofin.mfcr.cz/rispf

Důležité termíny

Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 1. října 2019

Žádosti budou přijímány nejpozději do 31. října 2019 (včetně), přičemž pro splnění termínu je rozhodné datum doručení žádosti na podatelnu MŠMT.

Vyčerpání dotace max. do: 31. prosince 2020

Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2020

Limity dotace

minimálně: 4 mil. Kč

maximálně: 30 mil. Kč

Povinný podíl vlastních zdrojů musí činit minimálně 30 %

 

Více informací najdete ve vyhlášení na webu MŠMT

Výzva V5 133D531

 

Zdroj: MŠMT, PTU

Náborové projekty ČMSHb

Připojte se k hokejbalu

Najdete nás pravidelně i na sociálních sítích čtečkách RSS i na YouTube.comPartneři českého hokejbalu