ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Průvodce pro nové hráče / hráčky hokejbalu

     Jsme rádi, že Vás oslovil hokejbal jako kolektivní hra a rozhodli jste se jej hrát, ať už v nějakém již fungujícím hokejbalovém klubu nebo při založení klubu nového. Nevíte, co všechno musíte udělat, případně jaké kluby se ve Vašem okolí nachází?

     Stát se novým hráčem či hráčkou hokejbalu není nikterak složité. Pokud mám svůj klub, za který chci hokejbal hrát, tak se prvně obrátím na zástupce tohoto klubu, většinou na vedoucího konkrétního družstva. Jsou to zkušení funkcionáři, kteří mi s procesem registrace pomohou.

     A pokud přeci jen ne (většinou tomu bývá u nově vznikajících klubů), tak stačí postupovat podle níže uvedeného jednoduchého návodu:

 • vytisknu si registrační formulář, který stáhnu buď v podobě excelového formuláře nebo jako PDF jednoduchým kliknutím na tento odkaz (PDF nebo EXCEL).
 • vyplním těchto pár důležitých údajů:
  •      rodné číslo
  •      příjmení a jméno
  •      ulice, číslo popisné, město a PSČ, kde mám trvalé bydliště
  •      mail a telefon (postačí jedno, ale ideálně oba údaje)
  •      zaškrtnu políčko PRŮKAZ HRÁČE a vyberu si, na jak dlouho chci registraci vystavit:
   •              všichni hráči do 18-ti let věku mají registrační průkaz vystaven na pět let případně do konce sezony, kdy u hráče došlo k dosažení věku 18-ti let včetně
   •              hráči či hráčky starší 18-ti let si mohou vybrat ze dvou variant platnosti registračního průkazu a tu buď na jednu sezonu (tedy do konce aktuální sezony) nebo na pět sezon (tedy do konce aktuální sezony + 4 následující sezony
 • podepíši se ve spodní části formuláře v odstavci zvaném Prohlášení. K podpisu připojím i aktuální datum. Pokud mi je méně než 18 let, podepíše formulář spolu se mnou i můj zákonný zástupce.
 • k registračnímu formuláři připojím fotografii průkazkového rozměru a mojí aktuální podobou. Ostatně průkazku uvidí krom zástupců týmu ještě další činovníci utkání, jako například rozhodčí či delegát. Proto nedávám fotografie z rodinného alba, různé černobílé retrofotky nebo doma tištěná selfie z mého telefonu.
 • předám takto vyplněný registrační lístek vedoucímu družstva, sekretáři klubu či jiné v klubu pověřené osobě. Ten do formuláře doplní název klubu, kód klubu, své nacionále včetně podpisu a správnost a zejména souhlas klubu s mým členstvím jak v Českomoravském svazu hokejbalu, tak v samotném klubu, potvrdí ještě klubovým razítkem.
 • zástupce klubu, který má vyřizování registrací na starost, předá kompletně vyplněný registrační formulář spolu s mojí fotografií na regionální matriční pracoviště. Po kontrole úplnosti a formální správnosti zadá matriční pracovník údaje uvedené ve formuláři do Informačního systému ČMSHb a vystaví můj registrační průkaz. Tento předá zpět zástupci mého klubu.
 • v tuto chvíli jsem plnohodnotným členem či členkou Českomoravského svazu hokejbalu, a jakmile mne příslušný vedoucí družstva či v klubu odpovědný funkcionář zařadí na konkrétní týmovou soupisku, mohu nastoupit do soutěžního utkání hokejbalu a užívat si krásy tohoto kolektivního sportu.

 Poplatky za vydání registrací hradí klub, kterému je zaslán vždy v pravidelných intervalech přehled zhotovených registrací a platební předpis. Registrační poplatky jsou dle Registračního řádu 2015 stanoveny následovně:

 • registrace hráče či hráčky do 18-ti let věku stojí 100,-Kč na pět sezon
 • registrace hráče či hráčky do konce aktuální sezony stojí 200,-Kč
 • registrace hráče či hráčky na pět sezon stojí 500,-Kč

 Vidíte, nebylo to tak těžké. A pokud byste si přeci jen v některé situaci nevěděli rady, stačí se obrátit na regionální kontaktní pracoviště, která Vám pro jistotu uvádíme v samostatném přehledu. Naši pracovníci Vám rádi pomohou v jakékoliv s hokejbalem spojené situaci. K přejití na kontaktní pracoviště regionálních svazů klikněte zde. 

Oficiální míčky pro hokejbal - zvýhodněný nákup členů ČMSHb

Připojte se k hokejbalu

Najdete nás pravidelně i na sociálních sítích čtečkách RSS i na YouTube.comPartneři českého hokejbalu