ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Nové projekty pro mládežnické kluby

Datum: 15. 10. 2019
Autor: KMaM
Sdílej přes:
Vybavení

Komise mládeže představuje hokejbalovým klubů dvojici nových projektů, které cílí na podporu celků mládeže v podobě materiálně těchnického vybavení. Oba projekty zahrnují vybavení a pomůcky vhodné k realizaci tréninkových jednotek mládeže.

Projekt Tréninkové pomůcky

Vyhlášení projektu

Přihláška do projektu

Přehled vybavení

Projekt Tréninkové minimantinely

Vyhlášení projektu

Přihláška do projektu

Ukázka vybavení

Přihlášky do projektu adresujte do termínu 31.10.2019 na emailovou adresu komarek@cmshb.net a následně originál žádosti včetně jeho příloh zašlete v elektronické podobě na km@hokejbal.cz. Žádost musí být zpracována na předepsaném tiskopisu žádosti v samostatném textovém dokumentu včetně kompletního vyplnění všech položek a údajů.

Partneři českého hokejbalu